LEI DE SERVIZOS DA SOCIEDADE DA INFORMACIÓN E COMERCIO ELECTRÓNICO

En cumprimento do disposto no art. 10 da Lei 34/2002 do 11 de xullo de Servicios de la Sociedad de la Información (L.S.S.I.), dáse a coñecer a seguinte Información Xeral:

Que o dominio https://miudinho.gal/gl/ a partir de agora sitio web está rexistrado a nome de Miudiño Sociedade Cooperativa Galega con domicilio social en Estrada de San Xoán 233 – Freixo , 36315 – Vigo (Pontevedra) ou mediante correo electrónico a [email protected]; sociedade inscrita no Rexistro de Cooperativas de Galicia, no libro de inscricións de Sociedades Cooperativas, no tomo 9 , folla 953-PO, folio 1º, asento número 3, provista de CIF ESF27823442.

CONDICIÓNS DE USO

I.- USUARIOS/AS

O acceso a e/ou uso do sitio web de https://miudinho.gal/gl/, atribúe a quen o realiza a condición de usuario/a, aceptando, desde ese mesmo momento, plenamente e sen reserva algunha, as presentes condicións xerais, así coma as condicións particulares que, no seu caso, complementen, modifiquen ou substitúan as condicións xerais en relación con determinados servizos e contidos do sitio web.

II.- USO DO SITIO WEB, OS SEUS SERVIZOS E CONTIDOS.

O/A usuario/a comprométese a empregar o sitio Web e os seus servizos e contidos sen contravir a lexislación vixente, de boa fe, os usos xeralmente aceptados e a orde pública.

Así mesmo, queda prohibido, o uso da Web con fins ilícitos ou lesivos contra o TITULAR ou calquera terceiro/a, ou que, de calquera xeito, poidan causar prexuízo ou impedir o normal funcionamento do sitio Web.

Respecto aos seus contidos (informacións, textos, gráficos, arquivos de son e/ou imaxe, fotografías, deseños, etc.) prohíbese:

 • A súa reprodución, distribución ou modificación, a menos que se conte coa autorización dos seus lexítimos/as titulares ou resulte legalmente permitido.
 • Calquera vulneración dos dereitos do TITILAR ou dos seus lexítimos/as titulares sobre os mesmos.
 • O seu emprego para todo tipo de fins comerciais ou publicitarios, distintos dos estritamente permitidos.
 • Calquera intento de obter os contidos do sitio Web por calquera medio distinto dos que se poñan a disposición dos/as usuarios/asa así coma dos que habitualmente se empreguen na rede sempre que non causen prexuízo algún ao sitio web.

III.- MODIFICACIÓN UNILATERAL

O TITULAR poderá modificar unilateralmente e sen previo aviso, sempre que o considere oportuno, a estrutura e deseño do sitio web, así coma modificar ou eliminar os servizos, os contidos e as condicións de acceso e/ou uso do sitio Web.

IV.- HIPERENLACES

O establecemento de calquera “hiperenlace” entre unha páxina web e o sitio web estará sometido ás seguintes condicións:

 • Non se permite a reprodución nin total nin parcial de ningún dos servizos nin contidos do sitio web.
 • Salvo consentimento previo e expreso, a páxina web na que se estableza o hiperenlace non conterá ningunha marca, nome comercial, rótulo do establecemento, denominación, logotipo, eslogan e outros signos distintivos pertencentes ao TITULAR.
 • Baixo ningunha circunstancia, o TITULAR será responsable dos contidos ou servizos postos a disposición do público na páxina web dende a que se realice o “hiperenlace” nin das informacións e manifestacións incluídas nas mesmas.

V. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE

O TITULAR non outorga ningunha garantía nin se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puideran traer causa de:

 • A falta de dispoñibilidade, mantemento e efectivo funcionamento da Web e/ou seus servizos ou contidos.
 • A falta de utilidade, adecuación ou validez da Web e/ou seus servizos ou contidos para satisfacer necesidades, actividades ou resultados concretos ou expectativas dos usuarios.
 • A existencia de virus, programas maliciosos ou lesivos nos contidos.
 • A recepción, obtención, almacenamento, difusión ou transmisión, poro parte dos/as usuarios/as, dos contidos.
 • O uso ilícito, neglixente, fraudulento, contrario ás presentes Condicións Xerais, á boa fe, aos usos xeralmente aceptados ou ao orde público, do sitio Web, os seus servizos ou contidos por parte dos usuarios.
 • A falta de licitude, calidade, fiabilidade, utilidade e dispoñibilidade dos servizos prestados por terceiros/as e postos a disposición dos/as usuarios/as no sitio Web.
 • O incumprimento por parte de terceiros das súas obrigas ou compromisos en relación cos servizos prestados aos usuarios/as a través do sitio Web.

VI. DURACIÓN

A duración da prestación do servizo do sitio Web e dos servizos é de carácter indefinido. Se prexuízo do anterior, o TITULAR resérvase o dereito para interromper, suspender ou rematar a prestación do servizo da Web ou de calquera dos servizos que a integren, nos mesmos termos que se recollen na condición terceira.

VII. LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICIÓN

As presentes Condicións Xerais rexeranse pola lexislación española. Miudiño Sociedade Cooperativa Galega e o usuario, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidera corresponderlles, sométense á Xurisdición dos Xulgados e Tribunais do domicilio do usuario para cantas cuestións puideran suscitarse ou accións exercitarse derivadas da prestación do servizo da Web e dos seus servizos e contidos e sobre a interpretación, aplicación, cumprimento ou incumprimento do aquí establecido.

No suposto de que o Usuario/a teña o seu domicilio fóra de España, Miudiño Sociedade Cooperativa Galega e o Usuario/a, con renuncia expresa a calquera outro foro que lles puidera corresponder, sométense á Xurisdición dos Xulgados e Tribunais de Vigo.

Uso de Cookies

O sitio web Miudiño Sociedade Cooperativa Galega pode empregar cookies cando un USUARIO/A navega polos sitios e páxinas web del SITIO WEB. As cookies utilizadas polo sitio web asócianse unicamente cun USUARIO/A anónimo e o seu computador e non proporcionan por si o nome e apelidos do USUARIO/A. Grazas ás cookies, resulta posible recoñecer a/os USUARIAS/OS rexistrados despois de que estes se teñan rexistrado por primeira vez, sen que teñan que rexistrarse en cada visita para acceder ás áreas e servizos reservados exclusivamente para eles. As cookies empregadas non poden ler datos do seu disco duro nin ler os arquivos cookies creados por outros provedores. Os datos identificativos da persoa usuaria son cifrados para maior seguridade.

O/A USUARIO/A ten a posibilidade de configurar o seu navegador para ser avisado en pantalla da recepción de cookies e para impedir a súa instalación no seu disco duro. Por favor, consulte as instrucións e manuais do seu navegadora para ampliar esta información. Para empregar o SITIO WEB non resulta necesario que o/a USUARIO/A permita a instalación das cookies enviadas polos sitio web, sen prexuízo de que en tal caso será necesario que o Usuario/a se rexistre como usuario de cada un dos servizos cuxa prestación requira o previo rexistro. De igual xeito, os nosos servidores web detectan de xeito automático o enderezo IP e o nome do dominio empregados polo/a usuario/a. Toda esta información é rexistrada nun ficheiro de actividade do servidor que permite o posterior procesamento dos datos co fin de obter medicións estatísticas que nos permitan coñecer o número de impresións de páxinas, o número de visitas realizadas aos nosos servizos web, etc.

Cookies propias utilizadas neste sitio web

Nome Categoría Duración Descrición
PHPSESSID Necesario, Técnica Sesión Cookie xerada por aplicacións baseadas na linguaxe PHP. Este é un identificador de propósito xeral usado para manter as variables de sesión do usuario.
woocommerce_cart_hash Necesario, Técnica Sesión Axuda a WooCommerce a determinar cando cambia o contido ou os datos do carro.
woocommerce_items_in_cart Necesario, Técnica Sesión Axuda a WooCommerce a determinar cando cambia o contido ou os datos do carro.
wp_woocommerce_session_[hash] Necesario, Técnica 2 días Contén un código único para cada cliente para que saiba onde atopar os datos do carro na base de datos de cada cliente.
woocommerce_recently_viewed Necesario, Técnica Sesión Activa o widget de produtos vistos recentemente.
store_notice[notice id] Necesario, Técnica Sesión Permite aos clientes descartar o Aviso da tenda.
wordpress_[hash] Necesario, Técnica Sesión Almacena os detalles de autenticación ao iniciar sesión. Esta cookie úsase ao iniciar sesión na web.
wordpress_logged_in_[hash] Necesario, Técnica Sesión Indica cando estás rexistrado e quen es. Esta cookie tamén se mantén na parte frontal do sitio web cando inicia sesión.
wp-settings-{time}-[UID] Necesario, Técnica Sesión Personaliza a vista da túa interface de administración e do front-end do sitio web. O valor representado por [UID] é o ID de usuario individual do usuario tal e como se lle indica na táboa da base de datos de usuarios.
wordpress_test_cookie Necesario, Técnica Sesión Comprobe se as cookies están habilitadas no navegador para proporcionar unha experiencia de usuario adecuada aos usuarios. Esta cookie utilízase na interface, aínda que non teñas sesión.
moove_gdpr_popup Necesario, Técnica 1 ano Esta cookie é creada polo complemento de conformidade coas cookies do GDPR e úsase para almacenar o consentimento do usuario para as cookies.

Cookies de terceiros utilizadas neste sitio web

Proveedor Nome Categoría Duración Descrición
Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Estados Unidos) _ga, _ga_[ID] Terceiro, Análisis 2 anos Utilízase para recoller información sobre o uso do noso sitio web por parte dos visitantes. Usamos a información para compilar informes e mellorar o sitio. As cookies recollen información de forma anónima, incluíndo o número de visitantes do sitio, de onde proceden os visitantes e as páxinas vistas.
Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Estados Unidos) _gat_gatag_UA_[ID] Terceiro, Análisis 1 minuto Utilízase para limitar a porcentaxe de solicitudes en Google Analytics.
Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Estados Unidos) _gid Terceiro, Análisis 1 día Rexistra un ID único que se usa para xerar datos estatísticos sobre como o visitante usa o sitio web.
Facebook Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, Estados Unidos) _fbp Terceiro, Análisis 3 meses Úsase para coñecer como accede a xente ás nosas campañas de publicidade dixital. Permítennos coñecer e avaliar os clics na nosa publicidade para mellorar o servizo que recibe.

Baixa de comunicación comercias

De conformidade coa lei de servizos da sociedade da información 34/2002 garántese ao usuario/a a posibilidade de deixar de recibir información comercial nun prazo máximo de 10 días desde que comunique a súa vontade mediante correo electrónico dirixido a: [email protected].

Política de privacidade

1. QUEN INFORMA

Miudiño Sociedade Cooperativa Galega, con CIF: ESF27823442 é o responsable do tratamento dos datos persoais das/os nosos/as usuarios/as. Estes datos serán tratados de conformidade co disposto nas normativas vixentes sobre a protección de datos persoais, ou Regulamento (UE) 2016/679 del 27 de abril de 2016 (GDPR) relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos.

Miudiño Sociedade Cooperativa Galega comprométese ao cumprimento da súa obriga de segredo dos datos de carácter persoal e do seu deber de gardalos. Para isto adoptará as medidas necesarias para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado de acordo co establecido no Regulamento.

2. ONDE INFORMA

Miudiño Sociedade Cooperativa Galega, a través da páxina web https://miudinho.gal/gl/ no apartado correspondente á política de privacidade. Máis información en “Aviso Legal”.

3. TRATAMENTO DE DATOS

As operacións, xestións e procedementos técnicos que se realicen de xeito automatizado ou non automatizado e que posibiliten a recollida, almacenamento, modificación, tranferencia e outras accións sobre os datos de carácter persoal, teñen a consideración de tratamento de datos persoais.

4. LEXITIMACIÓN DO TRATAMENTO

A base da lexitimación do tratamento de Datos Persoais será a que resulte da relación contractual ou precontractual, a laboral ou calquera outra que se requira para o tratamento de datos, tales coma o consentimento expreso.

5. COMUNICACIÓNS ELECTRÓNICAS

No caso de recibir comunicacións por estes medios (correos electrónicos, mensaxes de resposta automatizada de formularios e outros sistemas de comunicación) informamos que as mensaxes diríxense exclusivamente ao seu destinatario e pode conter información privilexiada ou confidencial. Se non é vde. o destinatario indicado, queda notificado de que o emprego, divulgación e/ou copia sen autorización está prohibida en virtude da lexislación vixente.

De conformidade co establecido na Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, y la Directiva 2002/58/CE, comunicámoslle que no suposto de que non desexe recibir comunicacións e informacións de índole comercial mediante este sistema de comunicación electrónica, nolo indique por esta mesma vía indicando no asunto “BAIXA COMUNICACIÓNS COMERCIAIS” para que os seus datos persoais sexan dados de baixa da nosa base de datos. A súa solicitude será accionada nun prazo de 10 días dende o seu envío. No suposto de que non recibamos contestación expresa pola súa parte, entenderemos que acepta e autoriza que a nosa entidade siga realizando as referidas comunicacións.

6. RESPONSABLES DE TRATAMENTO

De conformidade coa lexislación vixente en Protección de Datos indicámoslle que os datos persoais que Vde. nos facilita de xeito voluntario por calquera dos nosos medios de recollida de información, serán incorporados a tratamentos automatizados e/ou manuais, sendo Miudiño Sociedade Cooperativa Galega a responsable de ditos tratamentos. Os datos non se cederán a terceiros salvo nos casos nos que exista unha obriga legal.

Así mesmo, declara e garante que mantén os niveis de seguridade para a protección de datos persoais conforme dispón a lexislación vixente, e que estableceu todos os medios técnicos ao seu alcance para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado, roubo dos datos facilitados polos interesados e para que os seus empregados observen ditas prescricións, así coma o deber de secreto sobre os datos obxecto de protección e demais obrigas de confidencialidade vixentes.

7. CONSERVACIÓN DE DATOS

Os datos serán conservados mentres dure a relación que xera dito tratamento ou durante os anos necesarios para o cumprimento das obrigas legais. Unha vez finalizada a relación que xustifica o tratamento de datos, estes serán bloqueados conforme ao disposto na normativa, transcorrido o prazo legalmente establecido serán eliminados. (ver en cada finalidade o prazo de conservación).

8. COMUNICACIÓN DE DATOS

Os datos no serán cedidos a terceiros sen previo aviso, salvo nos casos nos que exista obriga legal. DOCUMENTO DE TRATAMENTO DE DATOS | Miudiño Sociedade Cooperativa Galega

9. DEREITOS DOS INTERESADOS

A normativa de protección de datos confírelle ao titular dos datos persoais os seguintes dereitos:

 • Dereito a revocar calquera consentimento prestado previamente.
 • Dereito de acceso: Coñecer que tipo de datos se están a tratar e as características do tratamento que se leva a cabo.
 • Dereito de rectificación: Poder solicitar a modificación dos datos que sexan inexactos ou non veraces.
 • Dereito de portabilidade: Poder obter unha copia en formato interoperable dos datos que se estean a tratar.
 • Dereito á limitación do tratamento nos casos que considere que non é necesario.
 • Dereito de cancelación: Solicitar o cese do tratamento dos datos y a súa supresión cando xa non sexa precisa a súa conservación.

Pode solicitar a protección dos seus dereitos que afectan ao tratamento dos seus datos ante a Agencia Española de Protección de datos C/ Jorge Juan, 6 28001-Madrid – FAX: 914483680- TELF: 901 100 099- E-mail: [email protected]

Se desexa máis información respecto ao tratamento dos seus datos, rectificar aqueles que sexan inexactos, opoñerse e/ou limitar algún tratamento que considere non necesario, ou solicitar a cancelación do tratamento cando os datos xa non sexan precisos, pode dirixirse por escrito a Miudiño Sociedade Cooperativa Galega en Estrada de San Xoán 233 – Freixo, , 36315 – Vigo (Pontevedra) ou mediante correo electrónico a [email protected].

 • Dita comunicación deberá reflectir a seguinte información: Nome e apelidos do usuario, a petición de solicitude, o domicilio e os datos acreditativos.
 • O exercicio de dereitos deberá ser realizado polo propio usuario. Con todo, poderán ser executados por unha persoa autorizada como representante legal do/a autorizado/A. Neste caso, deberase aportar a documentación que acredite esta representación do/a interesado/a.

10. FINALIDADES DOS TRATAMENTOS DE DATOS

Detallamos a continuación as finalidades dos tratamentos de datos levados a cabo por algún ou todos dos Responsables de Tratamento enumerados anteriormente:

ACTIVIDADE Xestión laboral
Finalidade Xestión do persoal para formalización dun contrato laboral, control de expedientes, xestión de nóminas, control horario, formación, plan de pensións y PRL.
Lexitimación Relación contractual
Dereitos Dereito de acceso

Dereito de rectificación

Dereito de limitación

Dereito de portabilidade

Prazos de conservación 5 anos desde a finalización do contrato
ACTIVIDADE Xestión fiscal e contable
Finalidade Tratamento necesario para o cumprimento das obrigas fiscais e contables
Lexitimación Relación contractual

Obriga legal para o/a responsable

Intereses lexítimos prevalentes del responsable ou de terceiros

Dereitos Dereito de acceso

Dereito de rectificación

Dereito de cancelación

Dereito de portabilidade

Prazos de conservación 5 anos desde a finalización do contrato

O tempo necesario para responder de obrigas legais

ACTIVIDADE  Xestión de contactos 
Finalidade  Tratamento dos datos para poder manter comunicacións cos interesados/as
Lexitimación  Relación contractual

Intereses lexítimas prevalentes do responsable ou de terceiros.

Consentimento expreso do/a interesado/a

Dereitos  Dereito de acceso

Dereito de rectificación

Dereito de cancelación

Dereito de oposición

Dereito de limitación

Prazos de conservación  5 anos desde a finalización do contrato

Ata a cancelación e/ou oposición por parte do/da titular

Ata a perda relevante do seu uso

ACTIVIDADE Prevención de riscos laborais
Finalidade Cumprimento da lexislación vixente en materia de prevención de riscos laborais e vixilancia da saúde.
Lexitimación Relación contractual

Obriga legal para o/a responsable

Dereitos Dereito de acceso

Dereito de rectificación

Dereito de limitación

Prazos de conservación Ata a finalización da relación contractual

O prazo legalmente establecido pola normativa específica

ACTIVIDADE Xestión de clientes
Finalidade Tratamento dos datos necesarios para o mantemento da relación comercial/contractual cos clientes, a facturación, o servizo post-venta, o envío de promocións e publicidade e a fidelización.
Lexitimación Relación contractual

Relación comercial

Dereitos Dereito de acceso

Dereito de rectificación

Dereito de cancelación

Dereito de oposición

Dereito de limitación

Prazos de conservación 5 anos desde a finalización do contrato

O prazo legalmente establecido pola normativa específica

ACTIVIDADE Comercio electrónico
Finalidade Elaboración e xestión de pedidos e compras realizados a través de plataformas web.
Lexitimación Relación contractual

Relación comercial

Dereitos Dereito de acceso

Dereito de rectificación

Dereito de cancelación

Dereito de oposición

Dereito de limitación

Prazos de conservación 5 anos desde a finalización do contrato

O prazo legalmente establecido pola normativa específica